Sprawdzanie statusu VAT kontrahenta w enova365

1 stycznia 2017 weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług zezwalająca Naczelnikowi urzędu skarbowego na usuwanie firm z rejestru VAT.

Nowelizacja nie nakłada na organy skarbowe obowiązku informowania podatnika o odebraniu mu statusu czynnego podatnika VAT, dlatego nieświadomy utraty statusu podmiot nadal może  wystawiać faktury swoim kontrahentom.

W ciągu zaledwie trzech pierwszych miesięcy roku fiskus wykreślił z rejestru VAT blisko 40 tys. firm. Niestety odpowiedzialność za przyjęcie lub wystawienie faktury firmie nie będącej czynnym podatkiem VAT może wiązać się z konsekwencjami i sankcjami dla innych przedsiębiorców. Dlatego problem weryfikacji aktualnego statusu VAT kontrahentów dotyczy wszystkich firm w Polsce.

Dlatego zapraszamy do zapoznania się z nagraniem przygotowanym przez producenta, w którym zaprezentowano nową funkcję enova365, która pozwala na automatyczną weryfikację aktualnego statusu VAT kontrahenta w międzynarodowej bazie VIES.  System poinformuje także o aktualnym statusie podatnika w momencie wystawiania faktury dla klienta czy przyjmowania faktury sprzedaży od dostawcy.