Nowe wersje Comarch ERP Optima i Comarch ERP e-Pracownik 2015.5.1 – są już dostępne!

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że są już dostępne nowe wersje Comarch ERP Optima i Comarch ERP e-Pracownik 2015.5.1.

Nowa odsłona programu Comarch ERP Optima to dostosowanie systemu do zmian związanych z przepisami prawnymi, ale również realizacja jednej z najbardziej oczekiwanej funkcji integracji rozliczeń w module Kasa/Bank z rozrachunkami na kontach księgowych, która w dużym stopniu wzbogaci atrakcyjność systemu.

141– to liczba nowości i ulepszeń, które wprowadzono w nowej wersji. Dzięki nim praca z programem staje się jeszcze szybsza i łatwiejsza.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Dostosowanie programu do zmian w przepisach w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie odwrotnego obciążenia. Dla transakcji zarejestrowanych od 1 lipca 2015 roku odwrotne obciążenie w programie będzie stosowane tylko dla czynnych podatników VAT o statusie Podatnikiem jest nabywca.
Wprowadzenie nowego wzoru skierowania na badania lekarskie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2015, poz. 457).
 

 

Nowości Comarch ERP Optima 2015.5.1, które zasługują na szczególną uwagę:

Połączenie rozliczenia prowadzonego w module Kasa/Bank z rozrachunkami dokonywanymi na kontach księgowych.

Wprowadzenie funkcjonalności generowania jednej Faktury Sprzedaży do wielu Paragonów.
Umożliwienie aktualizacji ostatniej ceny zakupu widocznej na karcie towaru na podstawie korekty wartości (ceny).
Wprowadzenie automatycznego zakładania brakujących kartotek towarów na podstawie kodów EAN podczas importu dokumentów w formacie Comarch EDI.
Wprowadzenie możliwości automatycznego generowania zleceń cyklicznych na podstawie wzorca. Wraz z wygenerowaniem zlecenia możliwe jest automatyczne utworzenie powiadomienia dla klienta o zaplanowanym dla niego zleceniu serwisowym. Powiadomienia mogą być generowane w formie wiadomości SMS i/lub e-mail.
W module CRM umożliwiono automatyczne wysyłanie do kontrahentów przypomnień o zbliżającym się terminie wykonania zadania. Automatyczne przypomnienia mogą być generowane w formie wiadomości SMS lub e-mail.
W module Płace i Kadry Plus dodanie możliwości tworzenia grup dodatków i przypisanie ich pracownikom.
Udostępnienie kalkulatora wynagrodzeń, który umożliwia wyliczanie kwoty brutto od podanej kwoty netto lub kwoty netto od podanej wartości brutto dla pracownika etatowego i zleceniobiorcy.
Udostępnienie dodawania kolumn użytkownika na listach z poziomu formularzy.
Wprowadzono następujące funkcje poszerzające integrację z ERP 2.0:

W module Comarch ERP Analizy BI rozwinęto standardowe raporty, m.in. zatrudnienie na dzień, przybliżone rezerwy urlopowe, dostawcy i dostawy w sprzedaży, rabaty oraz wprowadziliśmy usprawnienia do subskrypcji, takie jak szyfrowanie SSL i zapis ustawień listy subskrypcji.

 

Nowości Comarch ERP e-Pracownik 2015.5.1, które zasługują na szczególną uwagę:

Wprowadzenie nowego widoku nieobecności pracowników – Grafik urlopowy.
Udostępnienie przełożonym wglądu do wydruków ich podwładnych.
Zapisywanie informacji o operacjach wykonanych w aplikacji.