Nowa wersja systemu enova365 2003.0.0

Szanowni  Państwo,nova365_wersja_2003.0.0

w dniu dzisiejszym została opublikowana przez producenta wersja 2003.0.0. enova365, która zastępuje wersję 2002.1.1. z dnia 4 marca 2020 roku.

Ważna informacja: Wersja 2003.0.0 wymaga konwersji bazy danych, co oznacza, że po przeprowadzeniu konwersji nie będzie można wrócić do poprzedniej wersji bazy danych.

Najważniejsza zmiana funkcjonalna wersji 2003.0.0, związana jest ze specustawą z dnia 2 marca 2020 r. Dotyczy głównie ewidencji i rozliczenia nieobecności związanej z zamknięciem placówki opiekuńczej dziecka do lat 8, za którą rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni. Udostępniono także nowy wydruk „Polecenie pracy zdalnej” oraz dodano raport „Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem – COVID-19”.

Wersja 2003.0.0 zawiera również zmiany wynikające z realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji podatku od towarów i usług. W praktyce oznacza to nowy sposób ewidencji dokumentów VAT oraz realizowania sprawozdawczości w podatku VAT w postaci plików JPK_V7M lub JPK_V7K.

Nowe zasady ewidencji VAT wprowadzane są w dwóch terminach dla dwóch grup podatników:

  • od 1 kwietnia 2020 r. obejmie wyłącznie dużych podatników (ponad 250 osób zatrudnienia i obroty przekraczające 50 mln euro lub ponad 250 osób zatrudnienia, gdzie suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro),
  • od 1 lipca 2020 r. obowiązek korzystania z nowych plików JPK_VAT obejmie pozostałych podatników; podmioty te już od 1 kwietnia będą mogły składać nowy JPK_VAT na zasadzie dobrowolności, przy czym pierwsze złożenie pliku zmusza do kontynuacji (nie można będzie powrócić do formy deklarowania VAT obowiązującej wcześniej takie podmioty).

Wydanie kolejnej wersji systemu enova365 o numerze 2004.0.0 planowane jest przez producenta na dzień 21 kwietnia 2020.

Aktualizacja 19.03.2020

Oficjalnie została podana informacja, że Ministerstwo Finansów przesuwa terminy na złożenie nowego JPK_VAT z deklaracją oraz na zgłoszenie danych do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego.„Przesuwamy terminy: z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. obowiązek składania nowego JPK_VAT z deklaracją; z 13 kwietnia do lipca 2020 r. zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego” – poinformowało Ministerstwo Finansów w środę na Twitterze.
Ponadto, jak wynika z wpisu MF, stratę poniesioną w 2020 roku podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 roku.