Nowa wersja systemu enova365 1905.0.1

Zgodnie z zapowiedzią pojawiła się  nowa wersja enova365 o numerze (wg nowej systematyki oznaczeń) 19.05.0.1.

Wersja 1905.0.1 zawiera liczne nowe funkcjonalności oraz zmiany istniejących mechanizmów w poszczególnych obszarach systemu. Wersja numer 1905.0.1 jest następną w kolejności wersją enova365 publikowaną po wersji 15.4.1.

Warto zwrócić uwagę na takie nowości jak:
a)     Nowy zestaw raportów w BI oraz nowy mechanizm kolorowania wskaźników, co poszerza i uatrakcyjnia warstwę analityczną informacji z systemu enova365
b)     W Workflow mechanizm zastępstw operatora – daje operatorowi możliwość wprowadzenia Zastępstwa co umożliwi Zastępcy przełączenie się na konto Zastępowanego i wykonanie w jego imieniu czynności bez konieczności podawania hasła zastępowanego. Informacja o zmianach w imieniu innego operatora zostanie zapisana w logu programu.
c)     Zadanie CRM wyposażono w czynność generującą plik .ics (iCalendar), który umożliwia zaimportowanie zadania do Microsoft Outlook jako zdarzenie w kalendarzu. Zdarzenie jest generowane na podstawie nazwy zadania, opisu i ram czasowych. Czynność jest dostępna z poziomu listy i formularza zadania oraz rozszerzenie integracji z GUS-BIR, a także Projekt” został wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą prace grupową nad jego realizacją.
d)     Moduł Kadry Płace zgodnie z nowelizacją unormowań dotyczących potrąceń dokonywanych z należności przysługujących osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych wprowadził mechanizm wyliczenia kwoty wolnej od zajęć. Zaś w obszarze elektronicznej dokumentacji pracowniczej, wprowadził automatyczne dodawanie dokumentów z wydruków.

Uwaga!

Nastąpiła zmiana schematu numeracji wersji enova365.

Pierwszy człon numeru wersji (1905) oznacza kolejną dużą wersję i wskazuje na rok i miesiąc jej przygotowania. Kolejne dwa człony schematu numeracji będą używane do oznaczania kolejnych wydań z niewielkimi zmianami w stosunku do opublikowanej dużej wersji. Drugi człon będzie wskazywał na zmianę wersji bazy danych, a ostatni, trzeci człon będzie informował o kolejnej publikowanej kompilacji w ramach duże wersji np. 1905.0.1 -> 1905.0.2 – > 1905.1.3