Nowa wersja Comarch ERP Optima 2016.0.1 już dostępna

comarch_erp_optima_2016_0_1

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że są już dostępne nowe wersje Comarch ERP Optima 2016.0.1 i Comarch ERP e-Pracownik 2016.1.1
Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima 2016.0.1 to dostosowanie programu do zmian w przepisach prawnych oraz wiele nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu i poprawiają jego ergonomię.
159– to liczba nowości i ulepszeń, które wprowadzono w nowej wersji. Dzięki nim praca z programem staje się jeszcze szybsza i łatwiejsza.

 

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

 • Wprowadzono uproszczone zestawienia księgowe dla jednostek małych oraz zaktualizowano zestawienia dla pozostałych jednostek.
 • Dodano możliwość wysyłki deklaracji: VAT-UE(3), VAT-UEK(3), VAT-27(1) do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu niekwalifikowanego.

 

Nowości Comarch ERP Optima 2016.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Wprowadzono mechanizm weryfikacji e-Deklaracji wysyłanych z programu Comarch ERP Optima. Przed wysłaniem deklaracji następuje porównanie dokumentu ze schematem dokumentu elektronicznego.
 • Umożliwiono wskazanie domyślnej waluty dla kontrahenta.
 • Dodano możliwość wystawiania dokumentów według określonego algorytmu netto lub brutto niezależnie od typu kontrahenta.
 • Umożliwiono wystawienie oraz eksport Awizo wysyłki w formacie EDI do sieci handlowej Leroy Merlin.
 • Wprowadzono możliwość wystawienia Faktury VAT marża w walucie obcej.
 • Umożliwiono wystawienie korekty podatku VAT do dokumentu Przyjęcia Zewnętrznego.
 • Umożliwiono przekształcenie Przyjęcia Zewnętrznego do Wydania Zewnętrznego w sytuacjach, w których towar przyjmowany jest pod konkretne zamówienie Klienta.
 • Dodano możliwość zaimportowania towarów na dokumenty handlowe i magazynowe poprzez plik z rozszerzeniem .txt lub .csv.
 • Umożliwiono generowanie zadań cyklicznych w celu usprawnienia procesu harmonogramowania tych zadań, których realizacja powtarza się w regularnych odstępach czasu w module CRM.
 • Wprowadzono możliwość dodatkowego filtrowania dokumentów, które mają być wykazane na potwierdzeniu salda w przypadku seryjnego generowania potwierdzeń salda, jak również przy dodawaniu ręcznym.
 • Umożliwiono rozliczenie delegacji bez automatycznego generowania zapisu kasowego.
 • Dodano możliwość podglądu powiązań pomiędzy rozliczeniami prowadzonymi w module Kasa/Bank z rozrachunkami dokonywanymi na kontach księgowych.
 • Wprowadzono możliwość otwierania raportu kasowego/bankowego bezpośrednio z poziomu dodawanych dokumentów do Rejestrów VAT oraz Ewidencji dodatkowej.
 • Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą odnotowanie i rozliczanie pracy na część etatu w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub w trakcie urlopu rodzicielskiego.
 • Dodano nowe opcje wliczania dodatków stałych do podstawy wynagrodzenia za czas urlopu i ekwiwalentu za urlop.

 

Wprowadzono następujące funkcje poszerzające integrację z ERP 2.0:

 • Rozszerzono współpracę z Comarch ERP Mobile Sprzedaż w zakresie transakcji z odwrotnym obciążeniem.
 • W Analizach BI wprowadzono m.in.: opisy towarów i kategorii, cechy na dostawach, dodatkowe atrybuty czasowe w raportach księgowości oraz podział na dostawców/odbiorców w płatnościach.

 

Nowości Comarch ERP e-Pracownik 2016.1.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Dodano mechanizm logowania z wykorzystaniem adresu e-mail.
 • Umożliwiono zmianę hasła przy pierwszym logowaniu.
 • Wprowadzono wymuszenie zmiany hasła co określoną ilość dni.
 • Dodano wydruk czasu pracy pracownika.