Nowa wersja Comarch ERP Optima 2014.5.1. już dostępna!

Jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2014.5.1.

309 – to liczba nowości i ulepszeń, które wprowadzono w nowej wersji. Dzięki nim praca z programem staje się jeszcze szybsza i łatwiejsza. Dostosowano także program do bieżących zmian w przepisach. .

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

W związku ze zmianami w Ustawie VAT w zakresie prawa odliczeń VAT od samochodów służących działalności gospodarczej i mieszanej obowiązującymi od 1 kwietnia 2014 roku umożliwiono automatyczny podział odliczeń TAK/NIE na pozycji dokumentu w Rejestrze zakupów VAT zgodnie ze wskazanym przez Użytkownika wskaźnikiem np. 50 %.
Dostosowano format deklaracji PFRON WN-D oraz załączników INF-D-P do wymaganego przez nową wersję aplikacji SODiR OffLine 9.25.
Nowości Comarch ERP Optima 2014.5.1, które zasługują na szczególną uwagę:

Dodanie funkcjonalności nadania przesyłek kurierskich za pośrednictwem platformy Sendit.pl.
Wprowadzenie funkcjonalności generowania płatności na innego płatnika niż podmiot wybrany na dokumencie.
Wprowadzenie funkcjonalności przenoszenia list płac za pomocą Pracy Rozproszonej przez pliki w formacie XML z bazy, na której prowadzone są kadry i płace do innej bazy w celu ich zaksięgowania.
Umożliwienie przyjęcie wpłaty gotówki dla dokumentów WZ.
Wprowadzenie kontroli limitu kredytu oraz limitu przeterminowanych płatności podczas wystawiania Wydania Zewnętrznego, Rezerwacji Odbiorcy oraz Faktury Pro Forma .
Wprowadzenie nowego rodzaju korekty dla Faktur Sprzedaży – Korektę danych, dzięki której możliwe jest skorygowanie m.in.: danych kontrahenta, formy i terminu płatności oraz nazwy i opisu towaru/usługi.
W module Serwis umożliwienie rejestrowania zleceń serwisowych z poziomu Terminarza, a także obsłużenie Atrybutów dla czynności i części na zleceniach.
Wprowadzenie zmiany w rozrachunkach na kontach księgowych m.in. umożliwienie: rozliczania dekretów dla dwóch różnych kont księgowych, częściowego rozliczania dekretów, seryjnego usuwania rozliczonych dekretów, wydruku raportu porównującego stan rozliczeń i rozrachunków danego podmiotu.
Dodanie nowej deklaracji – VAT-9M.
Wprowadzono następujące funkcje poszerzające integracje z ERP 2.0:

  • W ramach dalszej integracji z iBard24 umożliwiono import i eksport do iBard24 wielu danych z programu, m.in. wydruków, danych słownikowych i dokumentów handlowych.
  • Rozbudowano współpracę z Comarch ERP e-Sklep umożliwiając wskazanie magazynów, z których mają zostać wysłane zasoby.
  • Umożliwiono wysyłanie pomocniczych jednostek miary oraz zestawów promocyjnych do wszystko.pl.
  • Rozszerzono współpracę z Comarch ERP Mobile Sprzedaż o obsługę limitu kredytu kontrahenta, wysłanie danych samochodu oraz import z urządzenia mobilnego danych o przejazdach samochodów.
Wprowadzenie funkcjonalności otwierania raportów Analiz BI bezpośrednio z programu Comarch ERP Optima. W module Analizy BI umożliwiono otwieranie okien programu Comarch ERP Optima (formularz kontrahenta, towaru, dokumentu i innych) z poziomu raportu.