Nowa wersja 12.3 enova365

Najnowsza wersja oprogramowania dla firm enova365 numer 12.3 (12.3.6382) została opublikowana przez producenta.enova365 wersja 12.3

W tej wersji programu enova365  wprowadzono istotne zmiany dotyczące budowy interfejsu aplikacji desktopowej działającej w ramach Windows Forms.

Dotyczą one w szczególności  zaznaczania wierszy na liście, filtrowania rekordów oraz odświeżania listy po operacjach biznesowych.

Ważna zmiana w module Handel – przebudowa działania dokumentów MM (przesunięć międzymagazynowych).

W module Handel przebudowano działanie dokumentów MM. W wyniku wprowadzonych zmian pozycja dokumentu MMP tworzy w docelowym magazynie tyle zasobów, ile zostało pobranych z magazynu źródłowego przez odpowiadającą pozycję dokumentu MMW. Dzięki tym zmianom wyeliminowano uśrednianie wartości zasobów po przesunięciu.

Szczegółowy opis zmian znajduje się w poniższej ulotce:

enova365_12.3.6382_ulotka_klienta