Zadzwoń do nas: 604 539 538 - Mail: biuro@comdevelop.pl

Obieg dokumentów

INNOWACYJNE ŚRODOWISKO DO BUDOWY ROZWIĄZAŃ ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM INFORMACJI I IMPLEMENTACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH

 

Vario jest nowoczesnym oraz wydajnym rozwiązaniem, pozwalającym na zarządzanie informacją i sterowanie jej obiegiem, przystosowanym do pracy w różnych środowiskach informatycznych oraz dostosowanym do zachodzących w nich zmian. Ergonomiczny interfejs zapewnia sprawne i łatwe poruszanie się w systemie, czyniąc go programem przyjaznym dla każdego użytkownika.

Główne funkcjonalności systemu:

 • zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) – procesy obiegu dokumentacji wewnętrznej
  i zewnętrznej, rejestracji, wnioskowania i rozliczania kart pracy, reklamacji, archiwum zakładowego oraz wiele innych procesów,
 • obszar zarządza­nia projektami – zarządzanie zasobami, grupą projektową, terminarzem, kosztem projektu, graficzne odwzorowanie struktury projektu – wykres Gantta,
 • obsługa dokumentacji przychodzącej za pośrednictwem poczty tradycyjnej, maila oraz faksu, rejestracja korespondencji, dziennik korespondencji,
 • praca grupowa -sekwencja zadań, podział ról, praca grupowa na dokumentach – mechanizm pobierania do edycji i zwracania dokumentu,
 • współpraca z urządzeniami MFP – automatyczna rejestracja w systemie skanowanych dokumentów – funkcja folderu monitorowanego,
 • kontrola duplikatów, wersjonowanie plików,
 • archiwum dokumentów, śledzenie historii zmian na dokumentach,
 • optymalizacja procesów biznesowych,
 • zwiększona kontrola i nadzór nad pracami, kontrola terminowości wykonywanych zadań i realizowanych projektów,
 • ujednolicenie procedur w organizacji, spójność danych,
 • kontrola nad pocztą i możliwość rejestracji dokumentów napływających z wielu źródeł,
 • niwelowanie strat w postaci optymalizacji czasu pracy i zasobów,
 • zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa,
 • przyspieszanie mechanizmów obiegu informacji,
 • szybszy czas dotarcia do niezbędnych informacji,
 • oszczędność czasu i pieniędzy,
 • ograniczenie ilości dokumentacji w formie papierowej,
 • zwiększone bezpieczeństwo oraz ochrona danych i dokumentów,
 • wielopostaciowość dokumentów – równoległe przechowywanie dokumentów w różnych formatach plikowych.obd
 • integracja z zewnętrznymi systemami informatycznymi – ERP, BI CRM, dwukierunkowa wymiana informacji pomiędzy systemami (m.in. enova, Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL).

Korzyści z wdrożenia Vario:

 • optymalizacja procesów biznesowych,
 • zwiększona kontrola i nadzór nad pracami, kontrola terminowości wykonywanych zadań i realizowanych projektów,
 • ujednolicenie procedur w organizacji, spójność danych,
 • kontrola nad pocztą i możliwość rejestracji dokumentów napływających z wielu źródeł,
 • niwelowanie strat w postaci optymalizacji czasu pracy i zasobów,
 • zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa,
 • przyspieszanie mechanizmów obiegu informacji,
 • szybszy czas dotarcia do niezbędnych informacji,
 • oszczędność czasu i pieniędzy,
 • ograniczenie ilości dokumentacji w formie papierowej,
 • zwiększone bezpieczeństwo oraz ochrona danych i dokumentów,
 • wielopostaciowość dokumentów – równoległe przechowywanie dokumentów w różnych formatach plikowych.

Wszechstronność i elastyczność konfiguracji Vario sprawiają, że jest to produkt przeznaczony dla każdej organizacji. System Vario może być rozbudowywany sa­modzielnie przez uprawnionych użyt­kowników w zakresie tworzenia dodat­kowych obszarów jego eksploatacji, rozszerzających i uszczegóławiających funkcjonalności standardowo w nim do­stępne.

Materiały do pobrania

 

Powrót na górę strony