Sprawdź, czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT

Od 26 czerwca 2015 r.  jest dostępna usługa Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT, która pozwala podatnikom  sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Podatnicy mogą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Wpisanie w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP, pozwala sprawdzić status podatnika VAT.

Pytający otrzyma 1 z 3 następujących komunikatów:
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
• Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

 

Przykładowy wynik wyszukiwania na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów

Przykładowy wynik wyszukiwania na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów

Usługa daje możliwość wydruku zwracanego komunikatu wskazującego status podmiotu w VAT.

Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” jest dostępna na Portalu Podatkowym.

Przejdź do usługi „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” na Portalu Podatkowym.