Publikacja nowej wersji enova365 12.2

Najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 12.2 została opublikowana przez producenta.enova365 nowa wersja 12.2

W enova365 w wersji 12.2 została dostosowana do ostatnich zmian przepisów prawa podatkowego.
Główne zmiany dotyczą aktualizacji przepisów prawa pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych, nowych zestawień do GUS oraz nowych wzorów i zasad sporządzania deklaracji VAT obowiązujących począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r.

Dodatkowo, wraz z wersją 12.2 w ramach funkcjonalności dodatku Elektroniczne Wyciągi Bankowe wprowadzono możliwość komunikacji online z bankowością elektroniczną za pośrednictwem Webserwisu udostępnianego przez bank.

W związku z projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadzającego zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń i przyczyn wyrejestrowania z ubezpieczeń obowiązujące od 1 marca 2017 r. planowane jest udostępnienie pod koniec lutego 2017 r. kolejnej wersji enova365.