Publikacja nowej wersji enova365 12.2.1

enova365 nowa wersja 12.2.1Najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 12.2.1 została opublikowana na przez producenta, firmę Soneta.

W enova365 w wersji 12.2.1 została dostosowana do ostatnich zmian przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.
Główna zmiana dotyczy dostosowania enova365 do nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadzającego od 1 marca 2017 r. nowy kod wyrejestrowania pracownika przejętego na mocy art. 231 Kodeksu Pracy (w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę).