Publikacja nowej wersji enova365 11.5

Szanowni Państwo,

najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 11.5 została opublikowana przez producenta, firmę Soneta.enova365 nowa wersja 11.4

Wersja została dostosowana do ostatnich zmian przepisów prawa podatkowego:
• Ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej obowiązującej od 1.09.2016 r.
• Nowych wzorów deklaracji VAT-7 obowiązujących począwszy od rozliczenia za sierpień 2016 r. lub rozliczenia za trzeci kwartał 2016 r.