Nowy moduł Comarch e-Sprawozdania już dostępny

comarch e-sprawozdania

Z przyjemnością informujemy, iż zostało udostępnione narzędzie Comarch e-Sprawozdania, które umożliwia przygotowanie i wysłanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, czyli w formie pliku XML.

Niewątpliwą zaletą aplikacji jest to, iż może ona działać niezależnie i z dowolnym systemem ERP, gdyż możliwe jest ręczne wprowadzanie danych.

W tej wersji aplikacji umożliwiono składanie sprawozdań na wzorach przewidywanych dla dużych i małych jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń, czyli zgodnie z załącznikami nr 1 oraz nr 5 Ustawy o Rachunkowości.

Aplikacja umożliwia utworzenie pełnego sprawozdania finansowego składającego się z:

wprowadzenia do sprawozdania finansowego
bilansu
rachunku zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym)
zestawienie zmian w kapitale własnym
rachunku przepływów pieniężnych (w wariancie pośrednim lub bezpośrednim)
ustrukturyzowanej kalkulacji podatku dochodowego
pozostałych not i objaśnień

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania będzie płatna wg cennika :

Cennik Comarch

e-Sprawozdania*

Stacjonarnie W chmurze (miesięczna opłata abonamentowa)
Comarch ERP Optima 650 zł 40 zł
Comarch ERP Optima BR 950 zł 60 zł
Comarch ERP Altum i XL 1500 zł 75 zł
Comarch e-Sprawozdania (standalone) 1950 zł

*ceny netto za licencję serwerową

Do firm korzystających z innych rozwiązań ERP adresowana jest wersję „standalone”, która działa jako samodzielna aplikacja.

Jednocześnie informujemy iż w najbliższym czasie aplikacja będzie systematycznie wzbogacona o nowe funkcjonalności, w tym m.in. o:

kolejne wzory sprawozdań finansowych (dla jednostek mikro oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych)
zarządzanie podpisami pod sprawozdaniem,
możliwość budowy sprawozdania finansowego w oparciu o rok poprzedni

Ponadto stale będzie poszerzany zakres integracji z systemami Comarch ERP.