Nowa wersja systemu enova365 2112.0.0

enova365 2112.0.0.

Dzisiaj została opublikowana wersja enova365 oznaczona numerem 2112.0.0

Nowości przygotowane w wersji 2112.0.0:

Kadry Płace:

 • Polski Ład – Dostosowano naliczanie składki zdrowotnej do nowych przepisów obowiązujących od dnia 01.01.2022 r. Na wypłatach z datą wypłaty po 01.01.2022 składka zdrowotna 7,75% nie będzie naliczana i odliczana od podatku.
 • Polski Ład – Dostosowano ograniczanie składki zdrowotnej pracownika do nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2022 r. Składka zdrowotna będzie ograniczana do wysokości hipotetycznej zaliczki podatku, liczonej według zasad na dzień 31.12.2021 r.
 • Polski Ład – Umożliwiono naliczenie ulgi dla klasy średniej na wypłacie pracowników od dnia obowiązywania nowych przepisów tj. od 01.01.2022 r.
 • Polski Ład – Umożliwiono naliczenie ulgi od podatku dla dużych rodzin, zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 01.01.2022 r.
 • Polski Ład – Umożliwiono naliczenie ulgi od podatku dla pracujących emerytów, zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 01.01.2022 r.
 • Polski Ład – Umożliwiono zaniechanie poboru zaliczki podatku zleceniobiorcy, który złoży pracodawcy wniosek o niepobieranie zaliczek, zgodnie z nowymi przepisami Polskiego Ładu, obowiązującymi od dnia 01.01.2022 r.
 • Okres zasiłkowy –  Dostosowano wyliczanie okresu zasiłkowego do nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2022 r.
 • Deklaracje ZUS – Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2022 r. wycofano deklarację ZUS RZA. Począwszy od stycznia 2022 r. rozliczenie składki zdrowotnej osób, które podlegają wyłącznie temu ubezpieczeniu nastąpi w raporcie ZUS RCA.
 • Aktualizacja wskaźników – minimalne wynagrodzenie, minimalna stawka godzinowa, Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022, Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie, Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą, Współczynnik do obliczania ekwiwalentu urlopowego w 2022, Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19.

Księgowość:

 • Polski Ład – Zaktualizowano w konfiguracji programu dotyczącej podatku dochodowego roczną ulgę podatkową oraz kwotę, po przekroczeniu której obowiązuje drugi próg podatkowy. Od 1 stycznia 2022 roku roczna ulga podatkowa wynosi 5100, a drugi próg podatkowy obowiązuje po przekroczeniu 120 000.
 • Podatek od nieruchomości –  Wprowadzono rozwiązanie, które pozwoli ustalić wartość podatku i przyspieszy proces zebrania danych będących podstawą do przygotowania deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)
 • Ewidencja pojazdów\Opłaty za środowisko –  W związku z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 w konfiguracji programu zaktualizowano tabelę opłat za korzystanie ze środowiska

Handel:

 • Krajowy System e-Faktur – udostępniono mechanizm obsługujący Krajowy System e-Faktur z enova365.
 • Tax Free – Dodano czynność do tworzenia korekty VAT do dokumentu sprzedaży, dla którego uruchomiono procedurę zwrotu VAT dla podróżnych spoza UE.
 • Deklaracja Intrastat – Dodano obsługę kraju pochodzenia w deklaracji Intrastat dla wywozu. Kraj pochodzenia jest przenoszony na pozycję dokumentu rozchodowego z karty towaru lub wypełniany jako PL, gdy w karcie jest nieokreślony. Następnie pole to jest uwzględniane w generowaniu deklaracji.