Nowa wersja systemu enova365 2002.0.0

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2002.0.0. enova365, która zastępuje wersję 2001.0.2. z dnia 21 stycznia 2020 roku.

Wersja zawiera nowe funkcjonalności:
1. Kadry Płace:
a) Obsługa „Małego ZUS plus” (bez obsługi Płatnika)
b) Magazyn nadgodzin do zarządzania odbierania konkretnych nadgodzin przez pracownika

2. Ewidencja Środków Pieniężnych:
a) Wykaz podatników VAT dostosowano do zmian w webAPI tego wykazu wprowadzonych w dniu 28.01.2020.
b) Import Wyciągów Bankowych. Zaktualizowano filtr importu PEKAO (MT940)

3. Księgowość:
a) Zawiadomienie ZAW-NR. Wprowadzono w systemie możliwość przygotowania i wydrukowania dokumentu ZAW-NR (Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). ZAW-NR składają podatnicy, którzy dokonali zapłaty przelewem na rachunek, który nie figuruje w Wykazie podatników VAT (potocznie Biała lista)
b) Deklaracje PIT. Zaktualizowano struktury XML eDeklaracji PIT: PIT-36(27), PIT-36L(16) oraz PIT-28(22) obowiązujące dla rozliczeń roku 2019.
c) Sprawozdania finansowe. Dodano możliwość przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, dla grup kapitałowych

4.Handel:
a) e-sklepy. Umożliwiono zastosowanie dwóch rodzajów cech do określania widoczności zdjęć towarów w e-sklepach: warunkowej i liczby całkowitej
b) Relacje dokumentów. Uzależniono dostępność parametru „Anuluj nierozliczone pozycje” w oknie pośrednim relacji
c) JPK. Przygotowano definicję XML do generowania pliku JPK_FA_RR(1).