Nowa wersja systemu enova365 1906

W dniu dzisiejszym została opublikowana nowa wersja 1906, w której przede wszystkim został dodany mechanizm obsługi Pracowniczych Planów Kapitałów oraz inne funkcjonalności.

W okresie wakacyjnym producent planuje wypuścić jeszcze dwie wersje systemu (wynika to z trwających procesów legislacyjnych):
a) lipcową, o numerze 1907, wstępnie z terminem wydania 23.07.2019. Wersja ta będzie dotyczyć liczenia podatków dla młodych, czyli zwolnienia od podatku dla osób do 26 roku życia, które wg projektu ma zacząć obowiązywać od 01.08.2019.
b) sierpniową, o numerze 1908, wstępnie z terminem wydania 20.08.2019. Wersja ta będzie dotyczyć obsługi split payment obligatoryjnego dla wybranych branż.

Uwaga! Projekt zmian wymaga, aby fakturowanie od 01.09.2019 dotyczące transakcji objętych split payment, miało odpowiedni wygląd dokumentu faktury.