Nowa wersja systemu enova365 15.4.1

Szanowni Państwo,wersja_enova365_15.4.1
Kolejna edycja enova365 związana ze zmianami wynikającymi z przepisów, została opublikowana przez producenta . Numer wersji 15.4.1, przede wszystkim zawiera  nowy wzór deklaracji CIT-8(27) wraz z załącznikami.  

Według treści rozporządzenia dotychczasowy wzór deklaracji CIT-8(26) wraz z odpowiadającymi jej załącznikami mógł być stosowany do dnia 1 kwietnia 2019 r, natomiast według informacji potwierdzonych przez infolinię systemu e-Deklaracje przy Ministerstwie Finansów, w praktyce deklaracja CIT-8(27) w wersji elektronicznej może być stosowana po upływie 14  dni liczonych od daty opublikowania schemy e-deklarcji w dniu 29.03.2019 r.

Ponadto, wersja 15.4.1 została wyposażona w mechanizm wspomagający przygotowania korekt do e-sprawozdań.

Informacja dla Klientów, którzy sporządzili e-sprawozdania wersją 15.3 enova365
W wersji 15.3 ukazała się funkcjonalność wspierająca sporządzanie e-sprawozdań w formie zestawień oraz pliku XLML. W wersji tej zostały stwierdzone następujące problemy:

Zestawienia księgowe. Dla wyniku obliczonego zestawienia po kliknięciu na konkretną pozycję nie pokazywały się składowe, w oparciu o które ustalono wynik.

e-Sprawozdania. W programie istniał niejasny opis pola „ Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności”, który mógł spowodować wprowadzenie niepoprawnej wartości. 

Powyższe problemy wyeliminowano w wersji 15.4 enova365 opublikowanej 12 marca 2019.
Obecnie w polu Informacja o wyrażeniu prezentowane jest wyrażenie, na podstawie którego została obliczona kwota w danej pozycji. Skorygowano również opis pola dotyczącego okoliczności zagrażających kontynuowaniu działalności, przez nadanie mu następującej treści: „Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności”. W przypadku braku zagrożeń pole powinno mieć ustawioną wartość TAK. Zmianę w tym zakresie wprowadzono również na wydruku sprawozdania.
Klientom, którzy nie zaktualizowali enova365 do wersji 15.4, a sporządzili e-sprawozdania i podpisali celem dalszego procedowania np. wysłania do KRS lub KAS, rekomendujemy sprawdzenie, czy plik XML został poprawnie wygenerowany.
W szczególności należy zweryfikować, czy dla firm, które nie mają zagrożenia kontynuowania działalności, w  pliku XML:

– wartość w polu P_5B jest ustawiona na true, dla schem sprawozdań wg nazewnictwa w oprogramowaniu enova365: Jednostka inna (tys.), Jednostka inna (zł), Jednostka mała (tys.), Jednostka mała (zł), Jednostka mikro (tys.), Jednostka mikro (zł),

wartość w polu P_4B jest ustawiona na true, dla schem sprawozdań wg nazewnictwa w oprogramowaniu enova365: Jednostka OP (tys.), Jednostka OP (zł).

W razie stwierdzenia, że plik został wygenerowany niepoprawnie, należy dokonać korekty.