Nowa wersja systemu enova365 15.2

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, przy wydaniu wersji 15.1 w grudniu enova365 wersja 15.22018, w dniu dzisiejszym producent systemu opublikował drugą transzę zmian w enova365, związanych ze zmianami przepisów dla roku 2019 w postaci nowej wersji 15.2, która zawiera głównie zmiany w obszarze:


a) Kadry Płace:
• Aktualizacja obecnych deklaracji: DRA, RCA, ZWUA.

• Nowe Deklaracje: DRA cz. II, RCA cz. II (nowe przepisy o małym ZUS-ie dla Właścicieli).

• Nowe Deklaracje: OSW, RPA, RIA (nowe przepisy o skróconym okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej).

• Integracja z nową wersją programu Płatnik (zmiany wynikające z nowych i zmienionych deklaracji).

• Obsługa e-deklaracji dla deklaracji przygotowywanych po 1 stycznia 2019 za rok 2018: PIT-11(24), PIT4R(8), PIT8AR(7), PIT 8C(9), IFT1/1R(14).


b) Księgowość:
• Aktualizacja XML eDeklaracji PIT-36(26), PIT-36L(14), PIT-28(21) możliwych do zaimportowania w aktywnych formularzach PDF Ministerstwa Finansów.

Jednocześnie, przypominamy, iż trzecia, transza zmian zaplanowana jest na 15.02.2019 w wersji, która będzie oznaczona numerem 15.3. W tej wersji będzie możliwa obsługa elektronicznej dokumentacji pracowniczej, popularnie zwanej e-teczkami, dostosowanie do ustawy. A w obszarze modułu Księga Handlowa będzie udostępnienie funkcjonalności do sporządzania sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowania plików e-Sprawozdań Finansowych oraz podpisywania i wysyłki plików do Szefa KAS (w przypadku osób fizycznych) lub pobrania plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS).