Nowa wersja systemu enova365 15.1

enova365 wersja 15.1Od lat przełom roku zawsze niesie zmiany w przepisach prawa gospodarczego, które istotnie wpływają na funkcjonalność systemów informatycznych dla biznesu, takich jak enova365. A z kolei bez zaktualizowanego oprogramowania, trudno podmiotom gospodarczym wdrożyć konieczne zmiany legislacyjne, często bywa to wręcz niemożliwe.

W tym roku spotykamy się z szerokim zakresem oraz dużą liczną zmian w przepisach. Etapowy i trudno przewidywalny w terminach i zakresie proces zatwierdzania przepisów wykonawczych (rozporządzeń, wzorów, schem, aplikacji pomocniczych) wymógł również wersjonowanie funkcjonalności związanych z nowym prawem w systemie informatycznym enova365.

Dlatego też, aby zapewnić Państwu wsparcie przy wdrożeniu zmian legislacyjnych na rok 2019, zespół Soneta zaplanował nowelizację algorytmów w enova365 w transzach, publikując trzy nowe wersje. Wszystko po to, aby Klienci zrealizowali swoje powinności wobec urzędów, pracowników, czy kontrahentów w narzuconych przez ustawodawcę terminach, zgodnie z obowiązującym prawem.

Pierwsza transza zmian została zawarta w wersji 15.1 – data publikacji 17.12.2018 r.  W tej wersji zostały opublikowane zmiany z obszarów:

 1. Kadry Płace:
  • Nowe wersje deklaracji PIT-11(24), PIT4R(8), PIT8AR(7), PIT 8C(9), IFT1/1R(14) (uwaga! bez e-Deklaracji!).
  • Aktualizacja wskaźników kadrowo – płacowych obowiązujących od 01.01.2019 r.
  • Obniżona została podstawa składek ZUS dla właścicieli.
  • Zmiana zasad obliczania zaliczki podatku w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o przekroczeniu I przedziału skali, tzw. 50% koszty uzyskania przychodu.
 2. Księgowość:
 • Nowe wersje deklaracji CIT (CIT-8(26)) i załączników: CIT-8/O(13), CIT-8/BR(4), CIT-D(6), CIT-ST(7) oraz deklaracji CIT-10Z(4) i IFT-2/IFT-2R(8).
 • Dodane zostały nowe załączniki do CIT-8: CIT-MIT, CIT/8S, CIT/8SP.
 • Zaktualizowano mechanizm korekty z tytułu złych długów VAT – skrócenie terminu korekty ze 150 do 90 dni.
 • Wprowadzono stawki ryczałtu: 2% i 12,5%.
 • Aktualizowano stawki w tabeli opłat za środowisko obowiązujących w 2019 r

 

Kolejne wersje zostaną opublikowane na początku roku 2019. Będą to:

 1. Wersja 15.2, zwana wersją styczniową – planowana data publikacji 10.01.2019 r., w której zostaną ujęte zmiany dotyczące obszaru:

a) Kadry Płace:

Obsługa nowej wersji programu Płatnik w zakresie:

 • Aktualizacja obecnych deklaracji: DRA, RCA, ZWUA
 • Nowe Deklaracje: DRA cz. II, RCA cz. II (nowe przepisy o małym ZUS-ie dla Właścicieli)
 • Nowe Deklaracje: OSW, RPA, RIA (nowe przepisy o skróconym okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej).

Obsługa e-deklaracji dla deklaracji przygotowywanych po 1 stycznia 2019 za rok 2018: PIT-11(24), PIT4R(8), PIT8AR(7), PIT 8C(9), IFT1/1R(14)

b) Księgowość:
Aktualizacja XML eDeklaracji PIT-36(26), PIT-36L(14), PIT-28(21), możliwych do zaimportowania w aktywnych formularzach PDF Ministerstwa Finansów.

 1. Wersja 15.3, zwana wersją lutową – planowana data publikacji 15.02.2019 r., w której zostaną ujęte zmiany dotyczące obszaru:

a) Kadry Płace

Elektroniczna dokumentacja pracownicza, popularnie zwane e-teczkami, dostosowanie do ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. oraz przepisów wykonawczych

b) Księgowość:

Elektroniczne Sprawozdania Finansowe: udostępnienie funkcjonalności sporządzania sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowania plików e-Sprawozdań Finansowych oraz podpisywania i wysyłki plików do Szefa KAS (w przypadku osób fizycznych) lub pobrania plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS).

Na koniec krótka informacja o kolejnej planowanej zmianie, tym razem w obszarze sprzedaży. Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie obowiązku drukowania paragonu fiskalnego przed przyjęciem zapłaty od nabywcy. System enova365 umożliwia poprzez konfigurację parametrów wystawianie paragonów fiskalnych w sekwencji najpierw paragon, potem zapłata. W standardzie zostanie ten mechanizm wprowadzony dopiero po zatwierdzeniu odpowiednich przepisów.