Nowa wersja enova365 o numerze 2406.0.0

Zakończono prace nad rozwojową wersją 2406.0.0 systemu enova365, którą dzisiaj została dzisiaj opublikowana przez producenta.

Najważniejsze nowości wersji w poszczególnych modułach:

Ogólnosystemowe:

 • Dyskusje Opracowano funkcjonalność tzw. Dyskusji. Wspomaga komunikację w firmie przez system enova365. Daje możliwość prowadzenia komentarzy „na forum” pomiędzy użytkownikami systemu (pojedynczymi, lub grupą użytkowników), którzy posiadają prawa do obiektów związanych z nowym mechanizmem.


W Module CRM:

 • Członkowie i Szkolenia Rozbudowano moduł szkoleń o możliwość tworzenia własnych „Definicji rodzajów szkoleń”. Dodatkowo umożliwiliśmy udział i zgłaszanie na szkolenia własnych pracowników.
 • SMS Dodano automatyczne przypisywanie kontrahenta do zdarzenia podczas wysyłki SMS z poziomu faktury.

W module Handel:

 • Ceny i rabaty Na pozycji dokumentu handlowego dodano możliwość wyświetlenia informacji o zastosowanej cenie oraz zastosowanych rabatach.
 • Drukarki fiskalne Dodano możliwość wystawiania e-paragonów na drukarkach fiskalnych POINT firmy Novitus obsługujących bezpośrednią wysyłkę e-paragonów na HUB Paragonowy Ministerstwa Finansów.
 • Kurierzy Dodano obsługę przesyłek kurierskich dla spedytora Orlen Paczka.

W module Kadry Płace:

 • Import z PUE  został rozbudowany  o:

W konfiguracji programu dodano parametry: Importuj zwolnienie chorobowe do wyjaśnienia na nieobecność, Importuj opiekę ZUS do wyjaśnienia na nieobecność
import z PUE nieobecności o statusie „Wsteczne – do wyjaśnienia” oraz „Wsteczne – uzasadnione”
automatyczny import z PUE nieobecności o statusie „Skorygowane” i „Anulowane” dla pracownika, który podczas urlopu wypoczynkowego miał nieobecność związaną z opieką ZUS wykraczającą poza okres urlopu.
automatyczny import z PUE nieobecności o statusie „Skorygowane” i „Anulowane” dla pracownika w przypadku rezygnacji ze świadczenia rehabilitacyjnego.

 • Nieobecności Obsłużono możliwość wnioskowania oraz rozliczenia urlopu doktoranckiego, szkoleniowego, weterana.

W module Produkcja:

 • Meldunki Zaimplementowano funkcjonalność rozliczenia i wycofania rozliczenia meldunku, które agregują funkcje rozliczenia i wycofania rozliczenia dla materiałów, odpadów i wyrobów.
 • Zlecenia produkcyjne Dodano nową zakładkę w zleceniu produkcyjnym „Wykres Gantta”, w której pokazane są operacje produkcyjne w sposób graficzny na osi czasu.
 • Technologia Dodano nową zakładkę w technologii „Wykres Gantta”, w której prezentowane są graficznie operacje technologiczne.

W module Projekty i Budżetowanie:

 • Budżetowanie Dodano możliwość zatwierdzania opisów analitycznych dla dokumentu preliminarza oraz delegacjach PWS.
 • Budżetowanie W wersji z budżetowaniem rozszerzonym dodano możliwość centralnego sterowania wersjami planów dla budżetów.
 • Budżetowanie Dodano możliwość definiowana kategorii budżetowych, za pomocą których można korygować naniesione wcześniej zapisy.

W module Księgowość:

 • Dekrety Wprowadzono nową funkcjonalność w masowej predekretacji dokumentów na liście ewidencji dokumentów, w celu poprawienia wydajności działania podczas wykonywania tej czynności.