Nowa wersja enova365 o numerze 2404.0.0

Została opublikowana nowa wersja enova365 oznaczona numerem 2404.0.0.

Wersja 2404.0.0 jest pierwszą wersją, w której system enova365 jest udostępniony wyłącznie w oparciu o nową technologię Microsoft .NET6.  

Wersja 2404.0.0 zawiera m.in.:

W Module Handel:

 • Ceny i rabaty Dodano możliwość rejestrowania historii cen. Funkcjonalność związana jest z dyrektywą Omnibus i oparta o parametr na definicji ceny.
 • Umowy cykliczne Na dokumencie Umowy umożliwiono zarejestrowanie pozycji dwóch typów: usługi realizowanej cyklicznie i pozycji, której podstawą wyliczenia ilości jest odczyt z licznika.

W module Nieruchomości:

 • Nieruchomości Dodano nowy mechanizm rozliczeń najmów, odczytów liczników oraz usług obiektów nieruchomości.
 • Nieruchomości Na obiektach liczników w obszarze Nieruchomości dodano pole Lokalizacja. Pozwoli to na określanie konkretnego umiejscowienia licznika, jeśli nie znajduje się on w lokalizacji nieruchomości nadrzędnej.

W module Praca Hybrydowa:

 • Rezerwacje stanowisk pracy Dodano możliwość graficznej rezerwacji stanowisk pracy.

W module Business Intelligence:

 • Raporty przestawne Rozbudowano funkcjonalność ustawień układu Raportu przestawnego o możliwość zapisu filtrowania. Powoduje to, że wartości ustawione w filtrze, zarówno z poziomu pola, jak i edytora filtrów, zapisywane są w układzie.
 • Merytoryczne – obszar CRM Wprowadzono nowe modele danych dotyczące floty oraz przygotowano modele danych analizujące budżetowanie rozszerzone prowadzone w wariancie okresowym
 • Merytoryczne – obszar księgowy Wprowadzono domeny zbierające dane z preliminarza i jego rozliczenia.

W module Produkcja:

 • Meldunki Na meldunku produkcyjnym dodano nową czynność: „Rozlicz materiały”, która generuje dokumenty rozchodu dla posiadanych na magazynie materiałów, wskazanych na meldunku.
 • Zlecenia produkcyjne Dodano nową funkcjonalność wystawiania zleceń produkcyjnych do pozycji zamówień od odbiorców.
 • Zlecenia produkcyjne Dodano nowy obszar o nazwie: „Pozycje zleceń’ w sekcji Realizacja produkcji