Nowa wersja Comarch ERP Optima 2017.5.1 i Comarch ERP e-Pracownik 2017.5 już dostępna

comarch optima 2017.5.1Z przyjemnością informujemy, że są już dostępne nowe wersje Comarch ERP Optima 2017.5.1 i Comarch ERP e-Pracownik 2017.5.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima 2017.5.1 to dostosowanie programu do zmian w przepisach prawnych oraz wiele nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu i poprawiają jego ergonomię.
Ponad 120 nowości i ulepszeń, które wprowadzono w nowej wersji sprawią, że praca z programem stanie się jeszcze szybsza i łatwiejsza.

ZMIANY W NOWEJ WERSJI COMARCH ERP OPTIMA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W PRZEPISACH:

• Na podstawie wchodzącej w życie 01.06.2017r. nowelizacji ustawy o pracownikach tymczasowych wprowadzono zmiany w wyliczaniu wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracowników tymczasowych.

• Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji CIT-8(24) obowiązującej dla przychodów osiągniętych za rok 2017.

• Dostosowano listę urzędów do zmian związanych z reformą Krajowej Administracji Skarbowej, dodatkowo umożliwiając dodanie urzędu o typie inny.

NOWOŚCI COMARCH ERP OPTIMA 2017.5.1, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

• Umożliwiono weryfikację statusu VAT kontrahenta – czy jest podatnikiem VAT czynnym w serwisie Ministerstwa Finansów https://ppuslugi.mf.gov.pl/.

• Rozszerzono zakres operacji seryjnych na liście kontrahentów umożliwiając zbiorczą modyfikację wielu parametrów kontrahenta.

• Wprowadzono w programie Comarch ERP Optima obsługę kalendarza świąt, umożliwiając pobieranie na dokumentach walutowych kursu z dnia poprzedzającego dzień wolny (święto bądź weekend).

• W module CRM Plus rozszerzono możliwość zarządzania relacjami z klientami poprzez wprowadzenie Ankiet. Nowa funkcjonalność pozwala na budowanie wzorcowych wywiadów z różnego rodzaju pytań, by po seryjnym wygenerowaniu z nich ankiet, pracownicy lub handlowcy mogli zebrać dodatkowe informacje i opinie bezpośrednio od kontrahentów.

• Umożliwiono w pracy rozproszonej przenoszenie danych binarnych z modułu Obieg dokumentów.

• Wprowadzono funkcjonalność delegacji zagranicznych.

• Umożliwiono automatyczne rozliczanie przelewów przy imporcie.

• Udostępniono funkcjonalność seryjnego usuwania rozliczeń w module Kasa/Bank oraz Rejestrze VAT i Ewidencji dodatkowej.

• Umożliwiono księgowanie delegacji do Książki Przychodów i Rozchodów.

• Dodano możliwość wprowadzania cen towarów z czterema miejscami po przecinku.

• Wprowadzono możliwość automatycznego uzupełniania kodu na karcie towaru.

• Umożliwiono zakładanie kart towarów i kontrahentów podczas importu dokumentów z pliku XML.

• Rozbudowano funkcjonalność seryjnego zatwierdzania dokumentów handlowych/ magazynowych.

• Udostępniono odwołanie do formularza wspólnika oraz kwot indywidualnych bezpośrednio z poziomu formularza zaliczki na PIT-28/ PIT-36/ PIT-36L oraz deklaracji rocznej PIT-28(19).

• W Księdze Podatkowej oraz Ewidencji ryczałtowej wprowadzono funkcjonalność zbiorczego księgowania różnic kursowych MW oraz ewidencji dodatkowej przychodów.

• W Rejestrze VAT dodano możliwość seryjnej zmiany rodzaju transakcji, rodzaju na pozycjach, statusu podmiotu, ustawienia opisu oraz kolumny do księgowania dla KPiR oraz Ewidencji ryczałtowej.

• Wprowadzono kontrolę duplikacji dokumentów w Ewidencji dodatkowej.

• Umożliwiono numerację Ewidencji dodatkowej narastająco w ciągu roku.

• Wprowadzono automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych ze średniej z wypłat dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych oraz zmiany w wykazywaniu informacji o urlopie wychowawczym w deklaracji ZUS DRA.

• Ułatwiono edycję czasu pracy w kalendarzach.

• Umożliwiono dostęp do aplikacji Comarch ERP e-Pracownik osobom pracującym w ramach samozatrudnienia.

WPROWADZONO NASTĘPUJĄCE FUNKCJE POSZERZAJĄCE INTEGRACJĘ Z ERP 4.0:

• W Analizach BI dodano raporty przeznaczone dla Biur Rachunkowych prezentujące dane m.in. o czasie i kosztach pracy operatorów, limitach kontrahentów, kwotach wynagrodzeń, statusach e-Deklaracji. Wprowadzono również raport zawierający ustawienia operatorów, który umożliwia łatwy przegląd aktualnej konfiguracji.

•Udostępniono nowe miary i wymiary: Liczba kontrahentów, Liczba Dokumentów, Liczba Produktów, Kontrahent Kraj, Raport KB, Waga w kg. Ułatwiono także proces konwersji do nowej wersji umożliwiając dokonanie migracji ze stacji terminalowej oraz wykonanie kopii zapasowej bazy BI przed rozpoczęciem procesu.

NOWOŚCI COMARCH ERP E-PRACOWNIK 2017.5.1, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

• Wprowadzono nowy wygląd aplikacji – dostęp do obszaru Moje dane znajduje się teraz w górnej części okna.

• Dodano nowe oznaczenie graficzne dla nieobecności Urlop wypoczynkowy na żądanie.

• Na planie i czasie pracy umożliwiono podgląd legendy do oznaczeń graficznych.

• Wprowadzono możliwość logowania do aplikacji osobom pracującymw ramach samozatrudnienia.

• Umożliwiono wydłużenie okresu dostępu do aplikacji poza okres zatrudnienia dla osób zatrudnianych/zwalnianych.