Nowa wersja Comarch ERP Optima 2016.5.1 już dostępna

comarch erp optima nowa wersja 2016.5.1

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2016.5.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima 2016.5.1 to dostosowanie programu do zmian w przepisach prawnych oraz wiele nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu i poprawiają jego ergonomię.

171 – to liczba nowości i ulepszeń, które wprowadzono w nowej wersji. Dzięki nim praca z programem staje się jeszcze szybsza i łatwiejsza.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w  przepisach:
Udostępniono możliwość eksportu wymaganych danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Wprowadzono możliwość naliczenia deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2016: PIT-28(19), PIT-36(23), PIT-36L(12), PIT-37(23), CIT-8(24).
Dodano możliwość wysyłki deklaracji CIT-8(24) do systemu e-Deklaracje.
Wprowadzono możliwość przesłania deklaracji Intrastat za pomocą platformy PUESC.
Dostosowano wzór Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dodano nowy rodzaj odsetek Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych dla podmiotów będących przedsiębiorcami, w wysokości 9,5% obowiązujące od 01.01.2016.
Wprowadzono ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku naliczonej jedynie od elementów, od których były naliczane składki na ubezpieczenie zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. akt III UZP 18/15).
Nowości Comarch ERP Optima 2016.5.1, które zasługują na szczególną uwagę:
Umożliwiono łączenie kart kontrahentów (najbardziej oczekiwana funkcja wg serwisu www.spolecznosc.comarch.pl).
Dla kursów NBP umożliwiono automatyczne pobieranie notowań kursów walut.
Na dokumentach związanych ze sprzedażą towarów umożliwiono podgląd ostatnich pięciu cen sprzedaży dla kontrahenta wybranego na dokumencie.
Umożliwiono wystawienie korekty podatku VAT do Wydania Zewnętrznego.
Na dokumentach handlowo – magazynowych dodano możliwość eksportu pozycji do pliku w formacie tekstowym lub zgodnym z Excel (.csv).
Umożliwiono współpracę z terminalami płatniczymi.
Dodano możliwość wyświetlania dodatkowych informacji o kontrahencie podczas procesu wystawiania i podglądu dokumentów.
Udostępniono funkcjonalność usług złożonych, polegająca na automatycznym generowaniu dokumentów rozchodowych (RW) dla składników usługi złożonej.
Umożliwiono ręczne powiązanie Zlecenia Serwisowego z innymi dokumentami w programie.
Rozbudowano funkcjonalność faktur cyklicznych o możliwość tworzenia wzorców w walutach obcych.
Wprowadzono mechanizm korekty załącznika VAT-ZD.
Umożliwiono usuwanie rozrachunków podczas usuwania zapisów księgowych.
Dodano możliwość przenoszenia poleceń księgowania pomiędzy dziennikami.
Rozbudowano schematy księgowe o możliwość wskazania konta księgowego na formularzu magazynu.
W module Kasa/Bank dodano możliwość m.in. modyfikowania zapisów k/b w zamkniętych raportach, blokady dodawania zapisu k/b powodującego ujemne saldo rachunku oraz możliwość importu zapisów k/b do otwartych raportów za pomocą pracy rozproszonej.
Wprowadzono funkcjonalność częściowej likwidacji środka trwałego.
Rozbudowano operacje seryjne w module Biuro Rachunkowe o możliwość ustawienia składki wypadkowej, wstawienia świąt w kalendarzu oraz naliczenia i wydruku deklaracji PIT-11 wraz z wydrukiem UPO.
Uelastyczniono liczenie dopłat do nadgodzin przez wprowadzenie dodatkowych parametrów w poszczególnych kalendarzach w konfiguracji firmy.
Dodano w konfiguracji programu współczynnik ekwiwalentu i umożliwiono wykorzystanie go przy wyliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
Umożliwiono seryjne wstawienie świąt dla zaznaczonych kalendarzy.
Wprowadzono następujące funkcje poszerzające integrację
z ERP 4.0:
Rozszerzono współpracę z Comarch ERP Mobile Sprzedaż w zakresie możliwości wskazywania na dokumentach wystawianych na urządzeniach mobilnych innego odbiorcy oraz innego płatnika.
W Analizach BI udostępniono nowe raporty: sprzedaż uwzględniająca korekty i WZKK oraz zaleganie na dzień, a także rozbudowano raporty Serwisu i CRM. Wzbogacono również funkcjonalność subskrypcji o możliwość dodawania w wiadomościach opisów raportów, warunków i parametrów.