Nowa wersja Comarch ERP iFaktury24 już dostępna

ifaktury24_info

COMARCH ERP IFAKTURY24

ROZWÓJ PAKIETU KSIĘGOWOŚĆ O OBSŁUGĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Po uruchomieniu raportów BI, kolejna duża funkcjonalność dostępna w iFaktury24. W najnowszej wersji programu do pakietu Księgowość dodano możliwość prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Lista KŚT przygotowana została w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach automatycznie generowane są odpisy amortyzacyjne oraz plan amortyzacji wg. następujących metod amortyzacji:

liniowa,
degresywna,
jednorazowa,
naturalna,
Wygenerowane odpisy amortyzacyjne są automatycznie przenoszone do odpowiedniej kolumny Książki przychodów i rozchodów. Nowa wersja Comarch ERP iFaktury24 pozwala również na rejestrację zdarzeń gospodarczych związanych z powiększeniem czy pomniejszeniem wartości środków trwałych oraz ich likwidacją czy też zbyciem.