Nowa wersja Comarch e-Sprawozdania 2019.2

Szanowni Państwo!

Informujemy, że dostępna jest nowa wersja aplikacji Comarch e-Sprawozdania 2019.2. Comarch e-Sprawozdania to aplikacja, która pozwala na przygotowanie sprawozdań finansowych także przez podmioty, które korzystają z oprogramowania ERP innych producentów.

Najważniejsze zmiany w najnowszej wersji to:

  • Sprawozdanie dla organizacji pozarządowych (NGO)
  • Wiele podpisów
  • Dodawanie załączników do sprawozdania (np. opinia biegłego rewidenta, uchwała o podziale wyniku itd.)
  • Wysyłka sprawozdania do KAS