Jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2015.1.1.

Z przyjemnością informujemy, że system Comarch ERP Optima został rozbudowany o szereg funkcji związanych z nadchodzącymi zmianami w przepisach podatkowych w 2015 roku.

51 – to liczba nowości i ulepszeń, które wprowadzono w nowej wersji. Dzięki nim praca z programem staje się jeszcze szybsza i łatwiejsza.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Wprowadzono możliwość naliczenia deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2014:
PIT-28(18) z załącznikami: PIT-28/A(15), PIT-28/B(13), PIT/O(20), PIT/D(24), PIT-2K(8);
PIT-36(20) z załącznikami: PIT/B(13), PIT/O(20), PIT/D(24), PIT-2K(8), PIT/UZ(1);
PIT-36L(10) z załącznikiem PIT/B(13).

Udostępniono nowe wzory deklaracji podatkowych:
PIT-11(21), PIT-40(20), IFT-1/1R(11), PIT-8C(7), PIT-8AR(4), PIT-4R(5).
Dodatkowo dla podatników będących osobami fizycznymi umożliwiono podpisywanie tych wzorów e-Deklaracji podpisem niekwalifikowanym.

Dla deklaracji PIT-40 dodano załącznik PIT-R.

Wprowadzono nowe kody tytułu ubezpieczenia dla członków rad nadzorczych, które będą obowiązywać od 1.01.2015 r.

Dodano uproszczone zestawienia księgowe dla jednostek mikro.

Umożliwiono księgowanie faktur zaliczkowych zafiskalizowanych od razu w przychody.

Nowości Comarch ERP Optima 2015.1.1, które zasługują na szczególną uwagę:

Dla usprawnienia procesu inwentaryzacji umożliwiono zaimportowanie towarów wraz z ilościami z pliku .txt lub .csv:
– do Arkusza Inwentaryzacyjnego, dzięki czemu możliwe będzie szybkie utworzenie listy inwentaryzowanych towarów,
– do Pomocniczych Arkuszy Inwentaryzacyjnych, co pozwoli na sprawne wprowadzenie do programu zliczonych ilości z podkładek inwentaryzacyjnych.

Wprowadzono funkcjonalność dodawania towarów na Pomocnicze Arkusze Inwentaryzacyjne za pomocą dodatkowych kodów EAN.

Wprowadzono następujące funkcje poszerzające integracje z ERP 2.0:

W ramach współpracy z Comarch ERP Mobile Sprzedaż umożliwiono edycję danych kontrahenta na poszczególnych stanowiskach sprzedaży mobilnej.

W ramach współpracy z e-Commerce wprowadzono:
– na kartach cennikowych w Comarch ERP Optima opcję oznaczenia jednostki miary jako JM dla ceny jednostkowej dla wszystko.pl.
– wysyłanie faktur w formacie PDF do wszystko.pl.
– mechanizm sprawdzający czy na karcie cennikowej produktu wysyłanego do wszystko.pl lub e-Sklepu nie są wskazane wielokrotnie te same dane binarne.