enova365 wspiera obsługę JPK VAT z innych systemów

Od 1 lipca 2016 r. każde duże przedsiębiorstwo zobowiązane jest do dostarczania Urzędowi Skarbowemu szczegółowych danych związanych z rejestrami VAT w okresach miesięcznych w formie jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT. Firmy pracujące na systemach, które nie zostały przystosowane do tej zmiany,  mogą wykorzystać mechanizmy JPK zawarte w enova365.

Ustawa w pierwszej kolejności dotyczy dużych firm, jednak już od 1 stycznia 2017 roku obowiązek ten będzie obejmował również małe i średnie przedsiębiorstwa, a od początku 2018 roku także mikroprzedsiębiorstwa. Nie wszystkie systemy księgowe użytkowane przez firmy – objęte tym obowiązkiem, obsługują mechanizm generowania oraz wysyłki plików JPK. enova365 ma w sobie elastyczne mechanizmy, do wsparcia przedsiębiorców, które posiadają rozwiązania informatyczne nie wyposażone w obsługę mechanizmów JPK_VAT. enova365 umożliwia import danych z pliku przygotowanego w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. xml, txt, xls, csv), uprzednio wyeksportowanych z użytkowanego przez daną firmę systemu informatycznego,  a następnie już w enova365 wygenerowanie pliku JPK_VAT oraz przesłanie go drogą elektroniczną do bramki Ministerstwa Finansów. Innymi słowy enova365 obsługuje cały proces JPK od jego stworzenia, weryfikacji poprawności danych w plikach, aż do wysyłki i otrzymania potwierdzenia przesłania plików.

enova365 jest zatem odpowiedzią zarówno dla firm, których systemy generują pliki JPK, ale nie umożliwiają jego wysyłki na platformę Ministerstwa Finansów, jak również dla tych przedsiębiorstw, których oprogramowanie nie jest w stanie w ogóle wytworzyć plików w standardzie JPK, a co za tym idzie poprawnie ich wysłać.

Firma pracująca na swoim dotychczasowym systemie księgowym, który nie obsługuje pliku JPK_VAT, na koniec każdego miesiąca eksportuje rejestry VAT w formacie, jaki ma dostępny w swoim programów (np. txt, xml, lub xls, csv). Następnie dane zaczytywane są do enova365 i przetwarzane do formatu JPK_VAT. Pliki wysyłane są (wraz z weryfikacją poprawności plików JPK na bramkę) bezpośrednio z enova365. Na koniec firma otrzymuje z Ministerstwa Finansów elektroniczne Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i zachowuje pełne repozytorium kopii wysłanych plików JPK – ma je dostępne w enova365.

Warto przypomnieć, że enova365 zapewnia swoim klientom obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) wraz z możliwością sprawdzenia poprawności plików przed wysłaniem. Klienci enova365 z aktualną gwarancją otrzymali tę funkcjonalność bezpłatnie w ramach aktualizacji systemu do wersji 11.4 jeszcze przed wejściem w życie ustawy. W przypadku kolejnych zmian w sposobie obsługi JPK wprowadzanych przez Ministerstwo, firma Soneta daje swoim Klientom gwarancję dostosowania do tych zmian w ramach tzw. aktualizacji,  bezpłatnie.