enova365 wspiera obsługę JPK VAT z innych systemów

Od 1 lipca 2016 r. każde duże przedsiębiorstwo zobowiązane jest do dostarczania Urzędowi Skarbowemu szczegółowych danych związanych z rejestrami VAT w okresach miesięcznych w formie jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT. Firmy pracujące na systemach, które nie zostały przystosowane do tej zmiany, mogą utworzyć i wysłać pliki dzięki enova365. 

Ustawa w pierwszej kolejności dotyczyła dużych firm, jednak już od 1 stycznia 2017 roku obowiązek ten  obejmuje również małe i średnie przedsiębiorstwa, a od początku 2018 roku także mikroprzedsiębiorstwa. Nie wszystkie systemy księgowe użytkowane przez przedsiębiorstwa objęte tym obowiązkiem obsługują mechanizm generowania oraz wysyłki plików JPK. Firma pracująca z takim systemem może jednak utworzyć i wysłać pliki JPK za pomocą oprogramowania enova365.  enova365 umożliwia import danych z pliku przygotowanego w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. xml lub txt), uprzednio wyeksportowanych z użytkowanego przez Klienta systemu,  , wygenerowanie pliku JPK_VAT oraz przesłanie go drogą elektroniczną do urzędu skarbowego. Jest to możliwe, jeśli w enova365 zostanie odtworzony rejestr VAT ze wszystkimi wymaganymi przez ustawę danymi. enova365 jest zatem odpowiedzią zarówno dla firm, których systemy generują plik JPK, ale nie umożliwiają jego wysyłki do US, jak również dla tych przedsiębiorstw, których oprogramowanie nie jest w stanie w ogóle wytworzyć plików w standardzie JPK, a co za tym idzie poprawnie ich wysłać.

Jeśli oprogramowanie używane przez firmę nie pozwala na eksport dokumentów do jednego z formatów standardowo obsługiwanych w enova365, ale umożliwia eksport do pliku XML w formacie specyficznym dla użytkowanego systemu, tak przygotowane dane można zaimportować do enova365 za pomocą mechanizmów EDI. Wymaga to zdefiniowania odpowiedniego schematu importu za pomocą narzędzi konfiguracyjnych. Proces ten może zostać zautomatyzowany.

enova365 EDI import JPK

Zaimportowane, jednym z wybranych mechanizmów, dokumenty utworzą ewidencję VAT. Nadanie im stanu Wprowadzony umożliwi wygenerowane pliku JPK_VAT oraz przesłanie go drogą elektroniczną do urzędu skarbowego.

Obsługiwane standardowo formaty danych do importu dokumentów do rejestru VAT:

  • Format XML oparty o standard Optima
  • Format TXT oparty o struktury CDN
  • Format TXT o struktury enova365
  • Formaty XML oparte od standardy ECOD/EDINet
  • Formaty XLS zgodne z wzorcami enova365

Od obsłużenia za pomocą enova365 EDI:

  • Dowolny format XML

Masz pytania? Skontaktuj się zna nami >>>