Comarch ERP Optima Handel i Comarch ERP Optima Faktury w wersji dla biur rachunkowych

Z dniem 1 kwietnia 2018 w cenniku dedykowanym biurom rachunkowym pojawią się trzy moduły w wersji BR:
  • Comarch ERP Optima Faktury BR
  • Comarch ERP Optima Handel BR
  • Comarch ERP Optima Handel PLUS BR

Zmiana ma na celu uszczelnienie licencjonowania oprogramowania Comarch ERP Optima w wersji dla biur rachunkowych.

Ceny nowych modułów kształtują się następująco:
1. Comarch ERP Optima Faktury BR – stacjonarnie – 295 zł netto
2. Comarch ERP Optima Faktury BR – w chmurze – 35 zł netto / m-c
3. Comarch ERP Optima Handel BR – stacjonarnie – 1995 zł netto
4. Comarch ERP Optima Handel PLUS BR – stacjonarnie – 2995 zł netto
5. Comarch RP Optima Handel BR – w chmurze – 149 zł netto / m-c

Wszyscy Klienci Oprogramowania Comarch ERP Optima, spełniający kryteria do posiadania wersji BR (zgodnie z warunkami licencjonowania dla biur rachunkowych)  i posiadający taką instalację, mają możliwość zakupu modułów tylko w wersji BR – instalacja musi być jednorodna.

Od daty wprowadzenia do oferty wyżej wymienionych modułów, wszyscy Klienci Oprogramowania Comarch ERP Optima w wersji BR, posiadający instalacje niejednorodne (posiadające dotychczas moduły Comarch ERP Optima FAKTURY lub Comarch ERP Optima HANDEL) będą zobowiązani do podniesienia tych modułów za różnicę w cenie do wersji dedykowanej dla biur rachunkowych. W przeciwnym razie możliwość zakupu upgrade dla tych klientów będzie zablokowana.

Zasady podnoszenia modułów do wersji BR:

  1. W Pakietach Doradca Podatkowy START wymiana 1 stanowiska modułu Comarch ERP Optima Faktury na Comarch ERP Optima Faktury BR będzie bezpłatna.
  2. Cena Pakietów Doradca Podatkowy START nie ulegnie zmianie, pomimo zamiany modułu Comarch ERP Optima FA na Comarch ERP Optima Faktury BR.
  3. U obecnych Klientów, korzystających już z wersji Comarch ERP Optima BR w chmurze, przy wprowadzeniu nowych modułów nie zostanie zwiększona kwota abonamentu miesięcznego.
  4. Wszystkich nowych klientów, rozpoczynających korzystanie z abonamentowej wersji Comarch ERP Optima BR po 1 kwietnia br, będą obowiązywać nowe ceny na moduły Comarch ERP Optima Faktury BR oraz Comarch ERP Optima Handel BR.
  5. Przez 3 miesiące od daty wprowadzenia nowych modułów, Biura Rachunkowe będą mogły przenieść instalację modułu OP FA na osobny klucz wirtualny, do którego zostanie bezpłatnie dołączony moduł Kasa/Bank.

Aktualny cennik Comarch ERP Optima >>>